Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği Güncellendi

Eklenme Tarihi : 12.06.2022
Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği Güncellendi
Türkiye ulusal yeşil bina sertifika sistemi (YeS-TR) uygulama çerçevesini belirleme amacı ile 2017 yılında yayımlanan “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği” güncellendi.
12 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan güncel düzenleme ile 23 Aralık 2017 tarihinde aynı adla yürürlüğe giren yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
Yürürlüğe giren yönetmelik yeşil bina ve yerleşmelere yönelik değerlendirme kriterleri ile sertifikalandırma sistemlerine yönelik hususları belirliyor.