Kayıt Koşulları ve Gereken Belgeler

Kayıt Koşulları ve Gereken Belgeler

 • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Diploma veya çıkış belgesinin 2 Adet Noter veya okul onaylı sureti aslı gibidir ıslak imzalı hali.  (Diplomanın veya çıkış belgesinin aslının gösterilmesi zorunludur.)
 • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ,
 • 2 adet sigorta hizmet dökümü(e-devlet veya SGKdan alınan)
 • 2 adet nüfus kayıt örneği(e-devletten alınan)
 • Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat (yıl x 480 TL.)
 • Kayıt ücreti: 100 TL

Eğer Yurt dışında okul bitirmiş ise

 • Diploma veya çıkış aslının 2 Adet Noter/okul onaylı sureti ve türkçe tercümesinin 2 Adet Noter onaylı sureti (Diplomanın veya çıkış belgesinin aslının gösterilmesi zorunludur.)
 • 2 Adet Noter veya okul onaylı sureti YÖK.'den denklik belgesinin aslının
 • Transkriptin 2 Adet Noter/okul onaylı sureti ve türkçe tercümesinin 2 Adet Noter onaylı sureti
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • 2 adet İkametgah belgesi
 • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Yurt dışından mezun olmuş üyelerimizin kaydı, Genel Merkez'in onayından sonra yapılmaktadır. Kayıt ücreti 60 TL olup, ödeyecekleri aidat tutarı ise Genel Merkez onayından sonra belirlenmektedir.

Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları

Yabancı uyruklu mimarlar, Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği) 'nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 5238 - 418 1275