Üyelik Ödenti ve Harçlar

1 Ocak 2022– 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

İlk kayıt ödentisi 100 TL
Yıllık üyelik ödentisi (40-TL x 12) 480 TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 6000 TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 6000 TL
SMH Büro Tescil Belgesi (BTB) yıllık ücreti 1100 TL
Kimlik Kartı yenileme ücreti 50 TL
Üye tanıtım belgeleri 60 TL
SM/SMB Mühürü ücreti 150 TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti 100 TL
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 100 TL
Mimari proje mesleki denetim bedeli 350 TL