Mesleki Denetim

    Proje Müellifi Üye Sicil Belgesi İçin Gereken Evraklar (Mesleki Denetim) -Mimari Proje -Tapu Kaydı -İmar Durumu -Aplikasyon Krokisi -Yapı Yeri Kot Krokisi -Proje Müellifi Hizmet Sözleşmesi Evrakları meslekidenetim@izmimod.org.tr adresine mail atabilirsiniz. Mesleki Denetim sonucunda mimar için Proje Müellifi Üye Sicil Belgesi hazırlanır. Mimari Proje Müellifi ve Mimari Fenni Mesul (TUS) Üye Sicil Belgesi alınabilmesi için Büro Tescil Belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Proje Müellifi Üye Sicil Belgesi Bedeli 350 TL.
    Şantiye Şefi Üye Sicil Belgesi İçin Gereken Evraklar (Şantiye Şefi ve Proje Müellifi Farklı Kişi İse) -Tapu -İmar Durumu -Proje Kapağı Fotokopisi -Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi -SGK Giriş Belgesi (Giriş yapılmadıysa yapıldığında teslim edileceğine dair taahhütname) Evrakları meslekidenetim@izmimod.org.tr adresine mail atabilirsiniz. Mesleki Denetim sonucunda şantiye şefliği için Şantiye Şefi Üye Sicil Belgesi hazırlanır. Şantiye Şefi Üye Sicil Belgesi Bedeli 100 TL. Şantiye Şefi Üye Sicil Belgesi İçin Gereken Evraklar (Şantiye Şefi ve Proje Müellifi Aynı Kişi İse) -Mimari Proje -Tapu Kaydı -İmar Durumu -Aplikasyon Krokisi -Yapı Yeri Kot Krokisi -Proje Müellifi Hizmet Sözleşmesi -Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi -Şantiye Şefi Taahhütnamesi Evrakları meslekidenetim@izmimod.org.tr adresine mail atabilirsiniz. Mesleki Denetim sonucunda mimar için Proje Müellifi Üye Sicil Belgesi ve Şantiye Şefi Üye Sicil Belgesi hazırlanır. Şantiye Şefi Üye Sicil Belgesi Bedeli 100 TL. Proje Müellifi Üye Sicil Belgesi Bedeli 350 TL.
    Fenni Mesul (TUS) Üye Sicil Belgesi İçin Gereken Evraklar: -Tapu -İmar Durumu -Proje Kapağı Fotokopisi -Fenni Mesul Hizmet Sözleşmesi -Fenni Mesul Taahhütnamesİ Mesleki Denetim sonucunda Teknik Uygulama Sorumluluğu için Fenni Mesul Üye Sicil Belgesi hazırlanır. Mimari Proje Müellifi ve Mimari Fenni Mesul (TUS) Üye Sicil Belgesi alınabilmesi için Büro Tescil Belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Fenni Mesul Üye Sicil Belgesi Ücreti 100TL.
    Telif Projesi Üye Sicil Belgesi için Gereken Evraklar -Telif Kaydı Dilekçesi -Projenin Müellifi Olduğunun Taahhüt Edildiği Dilekçe -Tapu -İmar Durumu -Proje Dosyası (İki Adet) -Varsa Sözleşme Telif Kaydı Bedeli 50TL.