MİMARLIK MİMARSIZ OLMAZ

Eklenme Tarihi : 23.11.2022
MİMARLIK MİMARSIZ OLMAZ
3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’un 1. Maddesine göre,
“ Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde mühendislik ve Mimarlık unvan ve salahiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin Mühendislik veya Mimarlık tahsilini gösteren Türk yüksek mekteplerinden verilen diplomalara haiz olmaları şarttır.”

Bu Kanun kapsamında Şehrimizde
Bir Takım Emlakçıların, Malzeme Tedarikçilerinin, İş Takipçilerinin ve benzeri işlerle uğraşıp mimarlık diplomasına sahip olmayan şahısların
kendilerini sosyal medya platformlarında MİMAR olarak tanıttıkları, üzerinde MİMAR ünvanı bulunan kartlarını dağıtarak sahip olmadıkları bir ünvan üzerinden haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir.

Meslek Etiğimizden bir haber bu şahısların mesleğimizin ismini kullanarak haksız rekabete yol açmaları kabul edilebilir bir durum değildir.
MİMARLIK MİMARSIZ OLMAZ!

TMMOB Mimarlar odası Kahramanmaraş Şubesi olarak mesleğimizin prestijinin ve mesleki haklarımızın korunması amacıyla tespit edilen firma ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.